PROJEKTOVANIE

Projektovanie wellness, bazénov a víriviek vyžaduje precíznu prípravu, ktorá je možná iba na základe dôkladného plánovania, odborných znalostí a fungujúcej komunikácie medzi zákazníkom a výrobcom. Naším cieľom je poskytnúť ucelené poradenstvo, a to z technického aj estetického hľadiska, potom vyhotoviť vizualizáciu projektu, ktorá klientovi pomôže predstaviť si produkt v skutočnom priestore.

Neoddeliteľnou súčasťou projektovania je aj návšteva miesta, kde bude projekt umiestnený, čo je dôležité predovšetkým z dôvodu umiestnenia technológie a prístupnosti. Po odsúhlasení vizualizácie nasleduje technický výkres a 3D modelácia produktu, keď sa finalizujú parametre a doplnkové vybavenie. V okamihu dosiahnutia obojstrannej spokojnosti a po podpísaní zmluvy zadáme celý projekt do systému a začneme s jeho výrobou.

PRIEBEH PROJEKTU

Či už plánujete stavbu nového bazéna alebo vírivky, alebo budete rekonštruovať už postavený bazén, radi vám navrhneme nerezový produkt podľa vašich predstáv. Projekt sa pre nás začína stretnutím s klientom, keď sa špecifikujú požiadavky klienta. Potom je vhodné navštíviť miesto umiestnenia projektu. Na základe tejto návštevy sa projekt zadá našim projektantom a architektom, ktorí ho detailne vypracujú. Ich úlohou je zvolený produkt prispôsobiť nárokom a potrebám daného projektu, vytvoriť vizualizáciu, modeláciu a technickú špecifikáciu, ktorá sa potom zadá do výroby.

Po dokončení výroby nasleduje fáza inštalácie (montáže). Aby bol jej priebeh rýchly a bezproblémový, aktívne sa zúčastníme inštalácie už od začiatku až po oficiálne odovzdanie produktu. Pri zadaní produktu do výroby sa súčasne vypracúva aj stavebná príprava, ktorá je nevyhnutná na prípravu miesta montáže. Samotná montáž v prípade kompaktných bazénov trvá niekoľko dní. Pri bazéne navrhnutých na mieru a ťažko prístupných priestoroch sa konštrukcia zvára do finálnej podoby až na mieste umiestnenia, čím sa montáž predĺži na tri až štyri týždne. Samozrejmou súčasťou našich služieb je aj vyčistenie bazéna pred jeho napustením a následný komplexný servis.

VEĽKÝ PRELIVOVÝ BAZÉN V HOTELI BEDŘIŠKA

VEĽKÝ PRELIVOVÝ BAZÉN V HOTELI BEDŘIŠKA
VEĽKÝ PRELIVOVÝ BAZÉN V HOTELI BEDŘIŠKA
VEĽKÝ PRELIVOVÝ BAZÉN V HOTELI BEDŘIŠKA
VEĽKÝ PRELIVOVÝ BAZÉN V HOTELI BEDŘIŠKA
VEĽKÝ PRELIVOVÝ BAZÉN V HOTELI BEDŘIŠKA
VEĽKÝ PRELIVOVÝ BAZÉN V HOTELI BEDŘIŠKA

REKONŠTRUKCIA SÚKROMNÉHO EXTERIÉROVÉHO BAZÉNA S PRELIVOM

REKONŠTRUKCIA SÚKROMNÉHO EXTERIÉROVÉHO BAZÉNA S PRELIVOM
REKONŠTRUKCIA SÚKROMNÉHO EXTERIÉROVÉHO BAZÉNA S PRELIVOM
REKONŠTRUKCIA SÚKROMNÉHO EXTERIÉROVÉHO BAZÉNA S PRELIVOM
REKONŠTRUKCIA SÚKROMNÉHO EXTERIÉROVÉHO BAZÉNA S PRELIVOM
REKONŠTRUKCIA SÚKROMNÉHO EXTERIÉROVÉHO BAZÉNA S PRELIVOM
REKONŠTRUKCIA SÚKROMNÉHO EXTERIÉROVÉHO BAZÉNA S PRELIVOM

PROJEKT SÚKROMNÉHO INTERIÉROVÉHO SKIMMEROVÉHO BAZÉNA V PIVNICI

PROJEKT SÚKROMNÉHO INTERIÉROVÉHO SKIMMEROVÉHO BAZÉNA V PIVNICI
PROJEKT SÚKROMNÉHO INTERIÉROVÉHO SKIMMEROVÉHO BAZÉNA V PIVNICI
PROJEKT SÚKROMNÉHO INTERIÉROVÉHO SKIMMEROVÉHO BAZÉNA V PIVNICI
PROJEKT SÚKROMNÉHO INTERIÉROVÉHO SKIMMEROVÉHO BAZÉNA V PIVNICI
PROJEKT SÚKROMNÉHO INTERIÉROVÉHO SKIMMEROVÉHO BAZÉNA V PIVNICI
PROJEKT SÚKROMNÉHO INTERIÉROVÉHO SKIMMEROVÉHO BAZÉNA V PIVNICI

SÚKROMNÝ EXTERIÉROVÝ SKIMMEROVÝ BAZÉN

SÚKROMNÝ EXTERIÉROVÝ SKIMMEROVÝ BAZÉN
SÚKROMNÝ EXTERIÉROVÝ SKIMMEROVÝ BAZÉN
SÚKROMNÝ EXTERIÉROVÝ SKIMMEROVÝ BAZÉN
SÚKROMNÝ EXTERIÉROVÝ SKIMMEROVÝ BAZÉN
SÚKROMNÝ EXTERIÉROVÝ SKIMMEROVÝ BAZÉN
SÚKROMNÝ EXTERIÉROVÝ SKIMMEROVÝ BAZÉN
Zavolať Navigovať Uložiť kontakt Poslať si info na mail